Aanmelding

Aanmeldingen leerjaar 1 bijgesteld basisschooladvies.

Op dinsdag 23 mei 2017 van 15:30 uur t/m 16:30 uur organiseren wij een extra informatie bijeenkomst voor leerlingen van groep 8 en hun ouders in het geval dat het basisschooladvies gewijzigd is en er een wens is om aan te melden op een andere school.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden op maandag 29 mei 2017 of dinsdag 30 mei 201 van 09:00 uur t/m 16:30 uur.

U bent van harte welkom!


Wat heeft u bij de aanmelding nodig?


Wij verzoeken u mee te nemen:
• Een kopie van het paspoort of ID-kaart van de leerling.
• Een kopie van het paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)
• Een bewijs van het burgerservicenummer (BSN) van de leerling (geldt alleen als het BSN niet op het identiteitsbewijs staat)

  • Het formulier met het juiste basisschooladvies


Hoe verloopt de aanmelding?

  • De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd en vervolgens wordt de uitgeprinte versie door u ter plekke gecontroleerd en ondertekend.
  • U ontvangt het aanmeldingsformulier van SGR om in te vullen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. Desgewenst kunt u vooraf het aanmeldingsformulier van SGRownloaden en van te voren invullen. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2017-2018 kunt u hier downloaden: Aanmeldingsformulier 2017-2018
  • Uw aanmelding is hiermee gereed en wordt in behandeling genomen.

 


SGR volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Voor het schooljaar 2017-2018 zal er een matching tussen de aangemelde leerling en de middelbare school plaatsvinden. Elke leerling stelt een voorkeurslijst samen van middelbare scholen. De school waar zij het liefst naartoe willen staat op nummer één. Daar melden zij zich aan.
Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2017 (t.z.t. te vinden op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/).

 

Data om in de gaten te houden zijn:

Data voor schooljaar 2017-2018 m.b.t. de uitslag van de centrale loting en matching, en de kennismakingsmiddag op SGR volgen later.

Meer informatie

Meer informatie over SGR vindt u op scholenopdekaart.nl