Masterclass

Masterclass

Sinds 6 jaar verzorgt Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) masterclasses voor groep-8-leerlingen van basisscholen uit Zuidoost met uitzicht op een havo- of vwo-advies.
Ook dit schooljaar worden de lessen weer aangeboden. Gedurende 6 weken geven onze docenten les aan leerlingen van groep 8. De leerlingen gaan werken aan de thema’s wetenschap en talen. Binnen deze thema’s komen verschillende onderwerpen aan bod.

Voor wie

De lessen zijn toegankelijk voor leerlingen die eind groep 7 de entreetoets op havo- of vwo-niveau hebben gescoord én die toe zijn aan een extra uitdaging.

Waar en wanneer

De masterclass vindt plaats op SGR, zodat de leerlingen ook al kunnen wennen aan het schoolleven op het voortgezet onderwijs.
Elke woensdag van 15:00 tot 16:00 uur worden de leerlingen verwacht.
De masterclass start direct na de kerstvakantie op woensdag 11 januari 2017 en eindigt op 15 februari 2017. De feestelijke startbijeenkomst voor de leerlingen en ouders vindt plaats op woensdagavond 14 december 2016.

Aanmelding

Leerlingen met een entreetoets op havo- of vwo-niveau kunnen van 5 t/m 25 november 2016 digitaal worden aangemeld via www.sgreigersbos.nl/masterclass/aanmelden.

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aan de masterclass zijn geen kosten verbonden.

Ouders

Op woensdag 15 februari 2017 van 19.00 – 20.00 uur organiseren wij een feestelijke slotbijeenkomst voor ouders en leerlingen van de masterclass. Tijdens deze bijeenkomst geven de leerlingen en docenten een korte presentatie en worden ook de certificaten uitgereikt.

 

Belangrijke data

  • 25 november 2016, Laatste dag aanmelding masterclass (tot 16.00 uur)
  • 14 december 2016, Feestelijke opening van de Masterclass voor de aangemelde leerlingen en hun ouders van 19.00 – 20.00 uur
  • 11 januari 2017, Eerste les Masterclass
  • 15 februari 2017, Laatste les Masterclass
  • 15 februari 2017, Slotbijeenkomst voor ouders en leerlingen van 19.00 – 20.00 uur

Contact

Scholengemeenschap Reigersbos
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
www.sgreigersbos.nl

Wanneer u vragen heeft over de masterclass kunt u contact opnemen met de coördinator Masterclass mw. G. van Soerland-Trouerbach via:tro@sgreigersbos.nl T 020-5633050